Οροι Χρήσεως

ΦΙΛΤΡΑ

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Ο ιστότοπος BENU (επίσης “εμείς”) και οι σχετιζόμενες υπηρεσίες προσφέρονται σε εσάς σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και με οποιουσδήποτε άλλους όρους αναρτώνται στον ιστότοπο μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, τις υπηρεσίες μας και πριν προβείτε σε παραγγελίες στο www.benuarts.com. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου μας, των υπηρεσιών μας όπως επίσης και η αγορά των προϊόντων στο www.benuarts.com βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν διαβαστεί, κατανοηθεί και γίνει αποδεκτοί από εσάς.
 2. Η BENU μπορεί να τροποποιήσει ή απλά να επικαιροποιήσει όλους ή μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή επικαιροποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων θα αναρτάται στην κεντρική σελίδα του www.benuarts.com αμέσως μόλις τέτοιες τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις λάβουν χώρα και θα είναι δεσμευτικές αμέσως μόλις δημοσιευθούν στον ιστότοπο σε αυτό το τμήμα. Γι’ αυτό, θα πρέπει τακτικά να επισκέπτεσθε το παρόν τμήμα του ιστότοπου προκειμένου να ελέγχετε τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και επικαιροποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν δεν συμφωνείται με όλους ή μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της BENU, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείται τον ιστότοπό μας.
 3. Ο παρόν ιστότοπος τελεί υπό την διαχείριση και την διατήρηση της ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΩΡΩΝ. Τα προϊόντα που αγοράζονται στη BENU πωλούνται απευθείας από την ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΩΡΩΝ που εδρεύει στην Εκάλη (οδός Ωκεανίδων, αρ. 7Β) και με ΑΦΜ 006675063.
 4. Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με την Πολιτική Απορρήτου διέπουν τον ιστότοπο, τις υπηρεσίες μας και την προσφορά και πώληση των προϊόντων στον ιστότοπο. Εάν χρειάζεσθε οποιαδήποτε επιπλέον συνδρομή ή πληροφορία (που δεν παρέχεται εδώ) σχετικά με τις παραγγελίες, τις αποστολές, τις επιστροφές χρημάτων και τις επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από τη BENU όπως και άλλες γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει τη BENU, παρακαλούμε για την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [[info@benuarts.com].
 5. Η πρόσβαση και η χρήση στο BENU και στις υπηρεσίες του, πραγματοποιείται αποκλειστικά από χρήστες για προσωπικούς σκοπούς, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με εμπόριο, επιχείρηση ή επαγγελματική δραστηριότητα.

6.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα περιεχόμενα της BENU που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται στο BENUARTS.com σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχέδια, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχεδιασμό της ιστοσελίδας, διαγράμματα, διατάξεις, μεθόδους, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό που αποτελούν μέρος της BENUARTS.com, προστατεύονται βάσει του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της BENU και των αντίστοιχων δικαιούχων. Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του BENUARTS.com και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση της BENU.

Η BENU έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε αναπαραγωγή του ιστοτόπου και του περιεχομένου της.

Αναφορικά με τη χρήση του BENUARTS.com, είναι επιτρεπτή μόνο η προβολή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Επιπλέον, επιτρέπεται να σερφάρεις στην ιστοσελίδα με σκοπό τη νόμιμη χρήση του BENUARTS.com και του περιεχομένου του.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, του BENUARTS.com και του περιεχομένου του. Για οποιαδήποτε αναπαραγωγή πρέπει να παρέχεται ενίοτε εξουσιοδότηση από τη BENU ή, εάν είναι απαραίτητο, από τους συγγραφείς των έργων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Οι εν λόγω αναπαραγωγές θα εκτελούνται για νόμιμους σκοπούς και σε συμμόρφωση με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) και τα υπόλοιπα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της BENU και των συγγραφέων των έργων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.

Εσείς αναλαμβάνετε την υποχρέωση να συμμορφώνεστε με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) των συγγραφέων που επιλέγουν να δημοσιεύσουν το έργο τους στο BENUARTS.com ή έχουν συνεργαστεί με εμάς για τη δημιουργία νέων εκφραστικών και καλλιτεχνικών έργων με στόχο τη δημοσίευση αυτών, όχι μόνο αποκλειστικά στην ιστοσελίδα, ή τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μεμονωμένου έργου που προστατεύεται από το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

7. Η BENU είναι ο αποκλειστικός κύριος του λογότυπου “BENUARTS” και του ονόματος τομέα "BENUARTS.com".

Όλα τα υπόλοιπα σήματα που χρησιμοποιούνται για να διακρίνουν τα προϊόντα, τα οποία πωλούνται στο BENUARTS.com και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα είναι κατατεθέντα σήματα των αντίστοιχων κυρίων και χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας μόνο με σκοπό να διακρίνονται, να περιγράφονται και να διαφημίζονται τα προϊόντα που πωλούνται στη BENU.

H BENU και όλοι οι λοιποί κύριοι κατατεθέντων σημάτων έχουν δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων που τους ανήκουν αντίστοιχα.

Δεν επιτρέπεται, χωρίς τη συναίνεση της BENU και οποιουδήποτε άλλου κυρίου των κατατεθέντων σημάτων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, η χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων για να διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών.

8. Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η BENU περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δε σχετίζονται κατά κανένα τρόπο με το BENUARTS.com.

Η BENU δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων ή το περιεχόμενό τους και δεν θα καθίσταται υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων και/ή για τους κανόνες που έχουν υιοθετηθεί από αυτές.

Κατά την πρόσβασή σου σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στο BENUARTS.com, σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου τους. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου μας δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων.

Όταν η BENU παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, αυτό δεν σημαίνει ότι συστήνει στους χρήστες της την πρόσβαση σε αυτές και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το περιεχόμενό τους ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται και πωλούνται από αυτές τις ιστοσελίδες στους χρήστες τους Διαδικτύου.

9.Αποποίηση περιεχομένου

Η BENU έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες.

Ωστόσο, η BENU δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται από τη BENU στην ιστοσελίδα της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον, η BENU δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο, χωρίς παύσεις, διακοπές και ασυνέχεια λόγω ενημέρωσης της ιστοσελίδας ή άλλων δυσλειτουργιών όπως ιών.

Η BENU έχει εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών στο BENUARTS.com, της ακεραιότητας των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα όπως και τους κινδύνους διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/ μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες του BENUARTS.com και για να αποφεύγει τη μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες.

10. Η πολιτική της επιχείρησής μας

Η BENU έχει υιοθετήσει μία επιχειρησιακή πολιτική, στόχος της οποίας είναι η πώληση προϊόντων μέσω των υπηρεσιών της και της ιστοσελίδας της μόνο σε "καταναλωτές". "Καταναλωτής" νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί στο BENUARTS.com για σκοπούς εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς του (εάν υφίσταται).

Εάν δεν είσαι καταναλωτής, σε παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας για την αγορά προϊόντων στο BENUARTS.com. Η BENU έχει το δικαίωμα να αντιτεθεί στην εκτέλεση εντολών αγορών που προέρχονται από πρόσωπα που δεν είναι καταναλωτές και σε οποιαδήποτε άλλη παραγγελία που δεν συμμορφώνεται με πολιτική της BENU και σε οποιαδήποτε άλλη εντολή αγοράς που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

11. Εγγραφή

Δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς των προϊόντων) ή τα γνωρίσματα που είναι στην διάθεσή σας. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε, απαιτείτε να παρέχετε πληροφορίες για τον εαυτό σας που θα είναι αληθείς, ακριβείς, παρούσες και ολοκληρωμένες από όλες τις απόψεις. Εάν τροποποιηθεί οποιαδήποτε πληροφορία της εγγραφής, παρακαλούμε ενημερώστε μας αμέσως στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@benuarts.com. Μπορεί κατά καιρούς να τροποποιήσουμε τα απαιτούμενα για την εγγραφή. Ο κωδικός λογαριασμού θα πρέπει να είναι μοναδικός και να φυλάσσεται ασφαλής και θα πρέπει να μας ενημερώνετε άμεσα για κάθε παραβίαση της ασφαλείας ή για κάθε παράνομη χρήση του λογαριασμού σας.

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου για πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

12. Πολιτική Πωλήσεων

Η BENU προσφέρει προϊόντα για πώληση στο BENUARTS.com που διατίθενται αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες του, δηλαδή στους «Καταναλωτές» (επίσης εσείς).

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών ρυθμίζουν αποκλειστικά την προσφορά, τη μεταβίβαση και την αποδοχή εντολών αγοράς αναφορικά με τα προϊόντα στο  BENUARTS.com μεταξύ σας και της BENU.

Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών δεν ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων που εκτελούνται από τρίτους, οι οποίοι εμφανίζονται στο  BENUARTS.com μέσω συνδέσμων, διαφημιστικών πλαισίων (banner) ή άλλων υπερσυνδέσμων. Η BENU δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για την παροχή υπηρεσιών από τρίτους.

13. Πώς να συνάψεις μία σύμβαση με τη BENU

13.1.  Για να ολοκληρώσεις τη σύμβαση αγοράς ενός ή περισσότερων προϊόντων από το  BENUARTS.com, πρέπει να συμπληρώσεις το έντυπο παραγγελίας και να το αποστείλεις ηλεκτρονικά στο BENU, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

13.2 Στο έντυπο της παραγγελίας περιέχονται  πληροφορίες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος της παραγγελίας, την τιμή τους (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών και φόρων), τον τρόπο πληρωμής που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αγορασθεί κάθε προϊόν, όροι αποστολης των αγορασθέντων προϊόντων, τα έξοδα αποστολής και παραλαβής και αναφορά στους όρους και προϋποθέσεις της επιστροφής των προϊόντων.

13.3 Η σύμβαση αγοράς θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν η BENU λάβει το έντυπο παραγγελίας σας ηλεκτρονικά και επαληθεύσει ως ορθά τα στοιχεία της παραγγελίας.

13.4 Μετά την υποβολή του εντύπου παραγγελίας σου, η BENU θα εκτελέσει την παραγγελία σας. Με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας, η BENU θα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραλαβής του έντυπου παραγγελίας, το οποίο θα περιέχει περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας.

13.5. Η BENU δεν θα εκτελεί παραγγελίες όταν δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας, όταν οι παραγγελίες είναι ελλιπείς ή λανθασμένες ή τα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα σας ενημερώνουμε μέσω e-mail ότι η σύμβαση δεν έχει συναφθεί και ότι η BENU δεν εκτέλεσε την εντολή αγοράς σου προσδιορίζοντας τους σχετικούς λόγους. Εάν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στη BENU κατά την τελευταία πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα ή όταν η BENU έλαβε το έντυπο παραγγελίας δεν είναι πλέον διαθέσιμα, θα σε ενημερώσουμε για τη μη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων εντός  δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα που η BENU έλαβε το έντυπο της παραγγελίας σας.

Εάν το έντυπο παραγγελίας έχει αποσταλεί και το αντίτιμο έχει πληρωθεί για προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, η BENU θα σας επιστρέψει το ποσό που κατέβαλες για τα εν λόγω προϊόντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα πληρωμής αυτών.

14. Εγγυήσεις και αναγραφή των τιμών των προϊόντων

14. Στη BENU, προσφέρουμε προς πώληση κορυφαίας ποιότητας προϊόντα που παρασκευάζονται από κοινότητες δίκαιου εμπορίου και τεχνίτες από όλον τον κόσμο.

14.2. Ως ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου, η συλλογή μας αντικατοπτρίζει το πάθος μας για θετική κοινωνική αλλαγή. Ο,τιδήποτε κατασκευάζεται από βιώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά ή ως αποτέλεσμα δίκαιου και θεμιτού εμπορίου, προϊόντα που ξεχωρίζουν για τον μοναδικό και θετικής επιρροής σκοπό τους.  Η BENU δεν πωλεί μεταχειρισμένα προϊόντα ή ελαττωματικά προϊόντα. Ωστόσο, δοθέντος ότι ορισμένα από τα προϊόντα μας δημιουργούνται με παλιές παραδοσιακές χειροποίητες τεχνικές με φυσικά και ανακυκλωμένα υλικά, κάθε προϊόν ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται επακριβώς στην εμφάνιση και στα χρώματα όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα χωρίς αυτό να θεωρείται ως ελαττωματικό προϊόν.

14.3. Οι τιμές (πάντα σε ευρώ) υπόκεινται σε αλλαγές και θα είναι όπως ανακοινώθηκαν από καιρό εις καιρό στην ιστοσελίδα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις προφανούς λάθους. Ελέγξτε την τελική τιμή πώλησης προτού αποστείλετε το αντίστοιχο έντυπο παραγγελίας.

14.4  Όλα τα προϊόντα διαθέτουν μια ετικέτα ταυτοποίησης, η οποία είναι επικολλημένη με μια σφραγίδα μιας χρήσης. Όταν δοκιμάζετε τα προϊόντα, μην αφαιρείτε την ετικέτα ή τη σφραγίδα από τα αγορασμένα προϊόντα εάν επιθυμείτε να τα επιστρέψετε.

15. Πληρωμές

15.1. Η πληρωμή του αντιτίμου των προϊόντων και των σχετικών εξόδων αποστολής και παράδοσης πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση ενός από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας.

15.2 Η BENU αποδέχεται τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

 • Πιστωτικές κάρτες: Visa, MasterCard, Maestro enabled debit cards.
 • PayPal: Προβείτε σε ηλεκτρονικές αγορές εύκολα χωρίς να απαιτείται να θέσετε τις λεπτομέρειες των πιστωτικών σας καρτών.

Για να εγγραφείτε σε λογαριασμό PayPal, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα paypal.com

Το συνολικό ποσό θα χρεώνεται στην κάρτα σας όταν αποστέλλεται η παραγγελία.

15.3 Στην BENU, κάθε αγορά πραγματοποιείται με την μέγιστη ασφάλεια χάρη σε χρήση εκτεταμένων πολιτικών και διαδικασιών που έχουν πρόθεση να βελτιστοποιήσουν την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικών, χρεωστικών καρτών όπως το PCI DSS.

15.4 Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, όλες οι λεπτομέρειες θα αποστέλλονται μέσω κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλων τραπεζών, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληρωμής εξ αποστάσεως, χωρίς κανένας τρίτος να έχει καμία απολύτως πρόσβαση σε αυτά

Αυτά τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιούνται από την BENU παρά μόνο για την εκτέλεση της διαδικασίας που έχει σχέση με την αγορά σας ή την έκδοση εντολών επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση επιστραφέντων προϊόντων, σε συμμόρφωση με την άσκηση του δικαιώματός σου για επιστροφή των προϊόντων ή για την αναφορά περιπτώσεων απάτης στην αστυνομία. Το αντίτιμο για την αγορά των προϊόντων και τα σχετικά έξοδα αποστολής και παράδοσης, όπως αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας, θα χρεώνονται στον τρεχούμενο λογαριασμό σου όταν αποστέλλονται τα αγορασμένα προϊόντα.

16. Αποστολή και παράδοση των προϊόντων

Παράδοση στην Ελλάδα με ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) αναμένεται να πραγματοποιείται μέχρι την 3η εργάσιμη ημέρα για παραγγελίες που έλαβαν χώρα μέχρι την 12.00 π.μ. και παράδοση στο εξωτερικό αναμένεται να πραγματοποιείται μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα για παραγγελίες που έλαβαν χώρα μέχρι την 12.00 π.μ.

Παράδοση στην Ελλάδα από ταχυμεταφορά ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ πραγματοποιείται στην Ελλάδα τις επόμενες δύο εργάσιμες ημέρες για παραγγελίες που έλαβαν χώρα μέχρι την 12.00 μ.μ. Εργάσιμες ημέρες είναι Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι παραγγελίες αποστέλλονται από την Ελλάδα. Τα έξοδα αποστολής είναι κατ’ αποκοπή και δεν υπάρχουν επιπλέον έξοδα κατά την παράδοση.

Η ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ είναι η εταιρεία ταχυμεταφοράς που πραγματοποιούμε όλες τις αποστολές. Σύμφωνα με την πολιτική των ΕΛΤΑ, θα λαμβάνετε ένα sms ή τηλεφώνημα μόλις το πακέτο έχει σταλεί/αφιχθεί. Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε στο sms ή/και στο τηλεφώνημα, θα σας παραδοθεί γραπτή ειδοποίηση. Σε περίπτωση αποτυχίας παράδοσης μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες, η διαδικασία θα επαναληφθεί μια ακόμη φορά. Όλες οι παραγγελίες επεξεργάζονται αυτόματα και δεν είμαστε σε θέση να παρατείνουμε ή καθυστερήσουμε τις ώρες αποστολής.

17. Ακύρωση Παραγγελίας, Αλλαγές και Επιστροφές Προϊόντων

17.1 Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τηn σύμβαση αγοράς που συνάψατε με την BENU για να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε από το  BENUARTS.com χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να προσδιορίσετε την αιτιολογία, αποστέλλοντας έγγραφη γνωστοποίηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [info@benuarts.com] εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που παραλάβατε τα προϊόντα (ή για αγορές πολλαπλών προϊόντων, την ημέρα που παραλάβατε το τελευταίο από τα προϊόντα). Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε πλήρη επιστροφή του αντίτιμου των προϊόντων.

17.2 Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα στo BENU εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε και με δικά σας έξοδα. Έχετε νομική υποχρέωση όπως επιδεικνύεται τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο αυτά είναι στην κατοχή σας. Σημειώνεται ότι η ετικέτα ταυτοποίησης επικολλημένη με μια σφραγίδα πρέπει να παραμένει στα προϊόντα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την άνω υποχρέωση, έχουμε δικαίωμα να στραφούμε εναντίον σας αιτούμενοι αποζημίωση.

17.3 Αλλαγές επιτρέπονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες εάν ζητηθούν αποστέλλοντας έγγραφη γνωστοποίηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [info@benuarts.com] εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που παραλάβατε τα προϊόντα. Μπορεί να ζητηθεί η αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων από μια παραγγελία, τα οποία είναι το ίδιο μοντέλο άλλα άλλο μέγεθος ή/και χρώμα.

17.4 Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, θα προβούμε σε επιστροφή χρημάτων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και σε κάθε περίπτωση:

α. όταν παραλάβουμε τα προϊόντα από εσάς μέσω του ταχυμεταφορέα μας, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που γνωστοποιήσατε την υπαναχώρηση ή β) όταν επιστρέφετε τα προϊόντα οι ίδιοι, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που παραλάβαμε τα προϊόντα ή νωρίτερα, σε περίπτωση που με σχετική απόδειξη ταχυδρομείο αποδείξετε ότι μας έχετε αποστείλει τα προϊόντα εντός αυτού του διαστήματος. Η BENU θα επιστρέψει τα χρήματα στο ακέραιο. Θα επιβαρυνθείτε τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων σε εμάς, δοθέντος ότι η επιστροφή δεν πραγματοποιείται λόγω δικού μας σφάλματος ή ελαττώματος του προϊόντος. Παραμένετε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μείωση της αξίας και ως εκ τούτου δύναται να απομειωθεί όποιο ποσό πρόκειταινα σας επιστραφεί, η οποία προκλήθηκε από την διαχείριση των προϊόντων στο μέτρο που δεν διασφαλίστηκαν τα χαρακτηριστικά, η χρηστικότητα και η φύση των προϊόντων. Ό,τι δεν αναφέρεται στο παρόν, δεν μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω έξοδα σε εσάς ως αποτέλεσμα του αιτήματός σας για συμψηφισμό. 

17.5 Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα στην BENU

 • Είτε μέσω του εγκεκριμένου ταχυμεταφορέα (courier) μέσω της προπληρωμένης προσωποποιημένης ταμπέλας επιστροφής που εσωκλείεται στην αρχική σας παραγγελία
 • Είτε πακετάροντας τα σχετικά προϊόντα με ασφάλεια και αποστέλλοντάς τα με δικό σας κίνδυνο και κόστος στην BENU. Για την προστασία σας, σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία ταχυμεταφοράς εάν επιλέξετε να επιστρέψετε τα προϊόντα με άλλον τρόπο από τον προπληρωμένο μηχανισμό και το εγκεκριμένο ταχυμεταφορέα (courier).

18. Επιστροφή κατεστραμμένων, ελαττωματικών ή μη ορθών προϊόντων

18.1 Σημειώνεται ότι τα προϊόντα μας δημιουργούνται με παλιές παραδοσιακές χειροποίητες τεχνικές από φυσικά, ανακυκλωμένα υλικά. Η BENU πραγματοποιεί μια εξαιρετικά ενδελεχή επιθεώρηση των προϊόντων πριν τα συσκευάσει προσεκτικά και τα αποστείλει σε εσάς. Εάν επιστρέφεται κάποιο προϊόν λόγω λάθους μας ή επειδή είναι καταστραμμένο ή ελαττωματικό, θα σας επιστρέψουμε τα έξοδα που καταβλήθηκαν για την αποστολή του προιόντος σε εσάς και τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος σε εμάς. Σημειώνεται ότι η ετικέτα ταυτοποίησης επικολλημένη με μια σφραγίδα  πρέπει να παραμένει στα προϊόντα. Το εν λόγω δικαίωμα είναι συμπληρωματικό του δικαιώματός σας για υπαναχώρηση όπως αναφέρεται στον όρο 16 ανωτέρω.

18.2 Θα πρέπει να ενημερώσετε την BENU μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλοντας σχετική φωτογραφία του λάθους σχετικά με τα προϊόντα που εστάλησαν ή του κατεστραμμένου ή ελαττωματικού προϊόντος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή. Εάν ένα προϊόν καταστεί ελαττωματικό μετά από είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για περαιτέρω πληροφορίες επιστροφής. Πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Έχετε νομική υποχρέωση όπως λαμβάνεται τη δέουσα επιμέλεια για τα προϊόντα όσο παραμένουν στην κατοχή σας. Εάν αποτύχετε να συμμορφωθείτε με αυτήν την υποχρέωση, δικαιούμαστε να στραφούμε εναντίον σας για αποζημίωση. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την σχετική γνωστοποίηση στην BENU για το κατεστραμμένο ή ελαττωματικό προϊόν.

18.3 Η BENU θα εξετάσει όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται ως κατεστραμμένα ή ελαττωματικά και θα σας ενημερώσει για την επιστροφή των χρημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Υπό τον όρο της αποδοχής της BENU των κατεστραμμένων ή ελαττωματικών προϊόντων, για τα προϊόντα που επιστρέφονται από εσάς ως κατεστραμμένα ή ελαττωματικά θα επιστρέφονται τα χρήματα στο ακέραιο συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής σε εσάς και του κόστους επιστροφής τους στην BENU. Σε περίπτωση που η BENU δεν διαπιστώσει κάποια ελάττωμα σε επιστραφέντα προϊόντα, θα σας ενημερώσουμε ότι τα επιστραφέντα προϊόντα δεν γίνονται αποδεκτά και ότι μπορείτε να επιλέξετε να σας επαναποσταλούν τα προϊόντα.

19. Διαδικασία επιστροφής

19. 1 Η αξία της πίστωσης θα είναι όμοια με την αξία της χρέωσης και ως εκ τούτου δεν θα υποστείτε απώλεια τόκων.

19.2 Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς με την ίδια μέθοδο που αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να πληρωθεί η αγορά.

19.3 Η BENU θα επιστρέψει τα αξία των προιόντων αντίστοιχα με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα όπως εξιδεικεύεται στους όρους 16 και 17 ανωτέρω. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, η BENU δεν θα ευθύνεται για όποια καθυστέρησηπου εκφεύγει της σφαίρας επιρροής της συμπεριλαμβανομένων καθυστερήσεων που προκλήθηκαν από την μέθοδο αγοράς ή επιστροφής χρημάτων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

 • Καθυστέρηση που προκλήθηκε από την πολιτική επιστροφής χρημάτων των εταιρειών των χρεωστικών/πιστωτικών καρτών
 • Πληρωμή μέσω PayPal: επιστροφές χρημάτων θα πιστώνονται στον λογαριασμό σας PayPal και θα είναι άμεσα ορατές. Η πραγματική επιστροφή στην πιστωτική κάρτα που είναι συνδεδεμένος ο λογαριασμός σας PayPal εξαρτάται από την εταιρεία που εξέδωσε την κάρτα.

20. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και όλες οι πολιτικές και διαδικασίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται βάσει του ελληνικού δικαίου, τα δε δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδας, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

***********************

Πολιτική Απορρήτου- COOKIES

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο μας (www.benuarts.com). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου όπως ισχύει κάθε φορά επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας και αποφασίζετε να πλοηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του ασχέτως εάν θα προβείτε σε αγορές ή όχι.

Παρακαλούμε επίσης να διαβάσετε του Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, επειδή περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και τα συστήματα ασφαλείας που υιοθετούνται από την ιστοσελίδα μας. Η Πολιτική Απορρήτου σας παρέχει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες είναι χρήσιμες για να αντιληφθείτε πώς συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αναγνώρισης χρηστών του www.benuarts.com. Για κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@benuarts.com.

Η παραχώρηση των προσωπικών σου δεδομένων στη BENU, όταν ζητούνται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις όπου τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω του ιστότοπου, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην κατάλληλη πληροφορία ή να είναι προαιρετική. Με την και τη δημιουργία του λογαριασμού σου, παρέχεις την συναίνεση σου για τη συλλογή των προσωπικών σου δεδομένων. Εάν προβείς σε παραγγελία, απαιτείται να διατηρήσουμε τις προσωπικές σου πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του ονόματός, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνων, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής και διεύθυνση χρέωσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ώστε να προβούμε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Λεπτομέρειες των καρτών που έχουν αποθηκευθεί δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους και θα χρησιμοποιούνται μόνο για την υλοποίηση της παραγγελίας, χρησιμοποιώντας το σύστημα πληρωμής του συνεργάτη μας. Επιπροσθέτως, μπορεί να λαμβάνουμε πληροφορίες για σκοπούς ελέγχου ταυτότητας και επαλήθευσης. Μερικές φορές μπορεί να ζητηθεί ο τηλεφωνικός σας αριθμός. Ο αριθμός αυτός θα δίδεται στον ταχυμεταφορέα για τις υπηρεσίες παράδοσης. Αυτές οι λεπτομέρειες μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε την παραγγελίας σας και να σας ενημερώνουμε για την πρόοδο αυτής. Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στη BENU, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για τη BENU η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο BENUARTS.com (οι υπηρεσίες της Εξυπηρέτησης Πελατών, η αποστολή του newsletter, η εγγραφή και η χρήση των υπηρεσιών BENU).
Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων στη BENU, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της  δεδομένων.

 Η BENU δύναται να χρησιμοποιεί τις προσωπικές σου πληροφορίες για την επεξεργασία των παραγγελιών σας, τις πληρωμές και για να σας παράσχει εξατομικευμένη εμπειρία αγορών. Επίσης, θα χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας λεπτομέρειες για να συμπληρώνουμε και παραδίδουμε τις παραγγελίες σας και να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας. Προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε δύναται να αποκαλυφθούν σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο για την αποφυγή απάτης, τα οποία μπορεί να διατηρούν αρχείο τέτοιων πληροφοριών. Προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να κοινοποιηθούν στον ταχυμεταφορέα, ο οποίος διαχειρίζεται τα απαραίτητα στοιχεία για την αποστολή, παράδοση και επιστροφή των προϊόντων που αγοράστηκαν από την ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα σας θα κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη μόνον κατόπιν προηγούμενης συναίνεσής σας, εκτός περιπτώσεων που η κοινοποίησή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο ή είναι απαραίτητη για σκοπούς που περιγράφονται στο νόμο προκειμένου να επιτευχθούν σκοποί για τους οποίους η συναίνεση του ενδιαφερόμενου προσώπου δεν είναι απαραίτητη.. Στις περιπτώσεις αυτές, τα δεδομένα μπορεί να είναι διαθέσιμα σε τρίτα μέρη που θα τα επεξεργασθούν ανεξάρτητα και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Άλλοι σκοποί επεξεργασίας εκτός αυτών που εξειδικεύονται και για τους οποίους έχετε παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα θα παρουσιάζονται στις πληροφορίες και θα αναλύονται από τη BENU μόνον κατόπιν προηγούμενης ρητής συναίνεσης.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις / newsletters μόνο σχετικά με τις προτιμήσεις σας και κατόπιν συναίνεσης. Δεν θα προβούμε σε πώληση των δεδομένων σας σε τρίτα μέρη / εταιρείες marketing.

Όταν εγγραφείτε, θα σας δίδεται η δυνατότητα να επιλέξετε να μην συμμετέχετε στην κανονική υπηρεσία ενημερώσεων που θα αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) με ενημερώσεις για νέα προϊόντα, γνωρίσματα, βελτιώσεις, ειδικές προσφορές, ευκαιρίες αναβάθμισης, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, και μοναδικές προωθητικές ενέργειες.

Οποτεδήποτε μπορείτε να απεγγραφείτε από οποιαδήποτε υπηρεσία ή ενημέρωση στην οποία έχετε εγγραφεί, εάν αλλάξετε γνώμη. Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας αποστέλλετε θα περιέχει σύνδεσμο που θα μπορείτε αυτοματοποιημένα να απεγγραφείτε από την συγκεκριμένη αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Εάν επιλέξετε να μην συμμετέχετε στην υπηρεσία απευθείας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενημερώσεων, μπορείτε να μας αποστείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση  info@benuarts.com με αίτημα την μη συμμετοχή στην εν λόγω υπηρεσία. Εάν για κάποιο λόγο ανησυχείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από τη BENU δεν είναι ορθά, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα είναι δυνατόν να επιθεωρηθούν και να αλλαχθούν στον τμήμα Ο Λογαριασμός μου. Μόνον εσείς έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία στην ιστοσελίδα με την χρήση του κωδικού σας. Μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών κάθε φορά που πραγματοποιείται μια αγορά. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών με την συμπλήρωση ή την επεξεργασία της διεύθυνσης αποστολής/ χρέωσης. Εάν τροποποιήσετε την διεύθυνση χρέωσης ενώ η παραγγελίας σας είναι υπό επεξεργασία, η παραγγελία θα τεθεί εκ νέου υπό επεξεργασία μέσω ελέγχου επαλήθευσης.

Υιοθετούμε επιπλέον μέτρα ασφαλείας για να μειώσουμε στο ελάχιστο το ρίσκο της καταστροφής ή της απώλειας συμπεριλαμβανομένων τυχαίων δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή μη επιτρεπτής επεξεργασίας ή επεξεργασίας που δεν συμμορφώνεται με τους σκοπούς της συλλογής που παρουσιάζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ωστόσο, η BENU δεν μπορεί να εγγυηθεί στους χρήστες ότι τα μέτρα που υιοθέτησε για την ασφάλεια της ιστοσελίδας και της μετάδοσης των δεδομένων και των πληροφοριών της ιστοσελίδας περιορίζουν ή εξαλείφουν κάθε κίνδυνο πρόσβασης χωρίς συναίνεση ή διάδοση των δεδομένων από συσκευές που ανήκουν στον χρήστη: σας συμβουλεύουμε να επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής σας είναι εξοπλισμένος με κατάλληλο λογισμικό για την προστασία του δικτύου των δεδομένων, ότι μέσω εισαγωγής ή αποτελέσματος (όπως ενημερωμένα συστήματα κατά των ιών) και ότι ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου έχει υιοθετήσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία της μεταφοράς δεδομένων στο διαδίκτυο (όπως για παράδειγμα προγράμματα προστασίας και φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας).

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους άλλων ιστοσελίδων που δεν έχουν καμμία σχέση με εμάς. Η BENU δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε έλεγχο αυτών των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους. Η BENU δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και για τους κανόνες που ισχύουν από αυτές, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής απορρήτου αυτών και της επεξεργασίας των δεδομένων κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας σε αυτές. Σας ζητείται να προσέχετε, όταν συνδέεστε σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων από την δική μας ιστοσελίδα, και να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών. Η Πολιτική Απορρήτου μας δεν εφαρμόζεται σε ιστοσελίδες τρίτων. Η ιστοσελίδα μας παρέχει συνδέσμους σε αυτές τις ιστοσελίδες μόνο για να διευκολύνει το χρήστη στην έρευνα και στην πλοήγησή του και να διευκολύνει υπερκείμενους συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Πολιτική Απορρήτου διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία διέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η BENU δύναται να τροποποιήσει ή να επικαιροποιήσει όλη ή μέρος της Πολιτικής Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων και σε συνάρτηση με τυχόν τροποποιήσεις των κανόνων δικαίου ή των κανονισμών που διέπουν τον συγκεκριμένο τομέα και προστατεύουν τα δικαιώματά σας. Αλλαγές και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου θα γνωστοποιείται στους χρήστες αμέσως στην Αρχική Σελίδα αμέσως μόλις υιοθετηθούν και θα δεσμεύουν αμέσως μόλις δημοσιευθούν  στην ιστοσελίδα. Γι’ αυτό, παρακαλούμε να εισέρχεσθε συχνά στο συγκεκριμένο τμήμα και να ελέγχετε τη δημοσίευση της πιο πρόσφατης και ενημερωμένης Πολιτικής Απορρήτου.

COOKIES

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies (πολύ μικρούς φακέλους που αποστέλλονται από εμάς στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή) στην οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όταν επισκέπτεσθε στο μέλλον την ιστοσελίδα μας.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες cookies:

Λειτουργικά cookies:

Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και να χρησιμοποιείτε γνωρίσματα όπως καλάθι αγορών και λίστα επιθυμιών.

Αναλυτικά cookies:

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να μετράμε και να αναλύουμε πως χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας οι πελάτες μας. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε διαρκώς την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία αγορών σας.

Cookies προτιμήσεων πελατών

Όταν περιηγείστε ή ψωνίζετε διαδικτυακά, η ιστοσελίδα θα θυμάται τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα τον κωδικό χρήστη, τη γλώσσα ή την τοποθεσία). Αυτό καθιστά την εμπειρία περιήγησης απλούστερη, ευκολότερη και πιο προσωπική.

Με την χρήση της ιστοσελίδας συμφωνείτε ότι μπορούμε να θέτουμε αυτές τις κατηγορίες cookies στην συσκευή σας και και να έχουμε πρόσβαση όποτε επισκέπτεσθε στο μέλλον την ιστοσελίδα.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε κάποια cookies που ήδη υφίστανται στον υπολογιστή σας, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το τμήμα βοήθειας και υποστήριξης στο πρόγραμμα περιήγησης για οδηγίες σχετικά με το πώς θα εντοπίσετε το φάκελο ή τον κατάλογο που αποθηκεύει τα cookies.

Σημειώνεται ότι με την διαγραφή των cookies ή την απενεργοποίηση των μελλοντικών cookies είναι δυανατό να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τομείς ή γνωρίσματα της ιστοσελίδας μας.